Ćwiczenia z informatyki i technologii informacyjnej

 
MAPA CYFROWA dla MicroStation PowerDraft V8i

Ćwiczenie - Założenie projektu
Ćwiczenie - Bibioleteka komórek
Ćwiczenie - Biblioteka stylów linii
Ćwiczenie - Tworzenie mapy
Treść rozporządzenia w sprawie bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej
Ćwiczenie - Obliczenie długości i azymutu
(Arkusz kalkulacyjny EXCEL)
Ćwiczenie - atestacja trzech dalmierzy
(Arkusz kalkulacyjny EXCEL)
Ćwiczenie - Metoda biegunowa
(Arkusz kalkulacyjny EXCEL)
Ćwiczenie - część  a) - Rachunek Macierzowy (Excel)
Ćwiczenie - część  b) - Objętości mas ziemnych (Excel)
Ćwiczenie podwojne - podstawowe obliczenia geodezyjne
(Program obliczeniowy WINKALK)
Ćwiczenie - Tematy sprawdzianu (Winkalk)
Zadanie 1    Zadanie 2    Zadanie 3    Zadanie 4
Zadanie 5    Zadanie 6    Zadanie 7    Zadanie 8
Ćwiczenie - część  a) - Wyrównanie ścisłe sieci poziomej (Winkalk)
Ćwiczenie - część  b) - Obliczenie pomiaru SYT-WYS (Winkalk)
Ćwiczenie - część  - Wyrównanie ścisłe sieci poziomej i wysokościowej (Winkalk)
Ćwiczenie  - Wyrównanie ścisłe sieci SYT-WYS (Geonet)
Ćwiczenie  - Obliczenie pomiaru SYT-WYS (Geonet)
Ćwiczenie podwójne - Sprawdzian 1 i 2 Obliczenie długości i azymutu
(Programowanie w VBA)
Ćwiczenie podwójne - Sprawdzian (Programowanie w VBA)
Obliczenie długości i azymutu Obliczenie tachimetrii
(dla zaawansowanych na ocenę bardzo dobry)
Ćwiczenie - Mapa cyfrowa w Microstation V8

Ćwiczenie - Tworzenie biblioteki komórek
Ćwiczenie - Tworzenie biblioteki styli
Ćwiczenie - Mapa z rastra (zastosowanie nakładki "MK")
Instrukcja Użytkownika nakładki MK 2005
Instukcja - Rysowanie budynków z AccuDraw

Tematy dodatkowe - Zastosowanie znaczników w MicroStation
Tematy dodatkowe - Połączenie MicroStation z bazą danych Access
Tematy dodatkowe - Tworzenie menu i przyborników (MicroStation)
Ćwiczenie
Mapa cyfrowa II w Microstation V8
(kliknij i pobierz pliki)

Ćwiczenia z Geomatyki
Geomatyka
Tworzenie i edycja mapy cyfrowej
Geomatyka
Obsługa programu Microstation GeoGraphics (projekt Mytown)
Ćwiczenie 1 i 2   aktualizacja 8.09.2011
Tworzenie projektu - łączenie informacji graficznej z opisową
Geomatyka Ćwiczenie 3 (Własny projekt)
Topologia (wykonanie topologii działek)
Geomatyka Ćwiczenie 4 (Własny projekt)
Zarządzanie gotowym projektem
Ćwiczenia na Kierunku Gospodarka Przestrzenna
Ćwiczenie 1 i 2   aktualizacja 8.09.2011
Tworzenie projektu - łączenie informacji graficznej z opisową
Ćwiczenie 3
Topologia - sprawdzanie i poprawianie błędów w projekcie
Ćwiczenie 4
Zastosowania - Mapy Tematyczne i adnotacja   aktualizacja 4.01.2012
Program do archiwizacji plików WINRAR Program do czytania pdf-ów Adobe Reader
    Instrukcja do programu Winkalk !!!